Objavljeni prvi rezultati Tranzicijskog puta za turizam i EU Agende za turizam 2030

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/flag-of-european-union.jpg

U siječnju 2024. objavljeni su prvi rezultati napretka i vidljivih rezultata Tranzicijskog puta za turizam i EU Agende za turizam 2030. Dvije godine nakon objave smjernica Europske komisije europskim dionicima u turizmu, Izvješće bilježi vidljive promjene tranzicijskog puta za turizam u svim sektorima i prikazuje prve konkretne rezultate od strane EK, nacionalnih tijela uprave i od svih dionika u EU i šire.

Dokument postavlja osnovu za buduće procjene napredka i utvrđuje područja u kojima je potrebno poduzeti dodatne mjere.

Više o Izvješću: OVDJE 

Dvogodišnjicu objave Tranzicijskog puta za turizam, kao prvog EU industrijskog ekosustava u kojem je pokrenut postupak zajedničkog stvaranja tranzicijskog puta  kao odgovor na potrebu za dodatnim ubrzanjem zelene i digitalne tranzicije te povećanjem otpornost, obilježila je Europska komisija  posebnim događajem, o kojemu više možete doznati na internetskim stranicama.

Kroz otvoren poziv dionici su kontinuirano pozvani prijaviti svoja iskustva i tako doprinijeti procesu zelene i digitalne tranzicije u turizmu.

Više o ostalim novostima i projektima iz EU, kao što su Pilot projekt PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules za hotele, Kodeks ponašanja za online ocjenjivanje ili Podržavanje održivosti i otpornosti EU turističkih destinacija možete pronaći na stranicama newslettera Europske komisije.

Pisane vijesti