Izvješće UN Turizma – „Tourism Visa Openness Report 2023“

Slika /2022_odrzivi_web/un_tourism.jpg

UN Turizam objavio je godišnje izvješće o viznim politikama „Tourism Visa Openness Report 2023“. UN Turizam prati politike viza diljem svijeta od 2008. godine, a izvješće za 2023. nastavlja analizirati te politike te bilježi napredak u olakšavanju svih viznih postupaka.

Cilj izvješća je podržati destinacije u donošenju viznih politika koje potiču turizam te prikazati stanje mobilnosti putnika koje ukazuje na to koliko su građani diljem svijeta podložni viznim politikama, uz analizu reciprociteta tih politika.
 
Najvažnija promjena uočljiva je u povećanju ne recipročnih kombinacija politika, koja je porasla s 29% u 2008. na 58% u 2023. godini. To ukazuje na trend jednostrane liberalizacije, gdje zemlje samostalno provode različite politike viza, uključujući izuzeće od vize (11%), vize po dolasku (15%) i eVize (16%).
 
U 2023. godini je u Republici Hrvatskoj indeks otvorenosti iznosio 23.62, a slijedom sličnih, odnosno zajedničkih politika, podudara se s većinom država članica EU.
 
„Tourism Visa Openness Report 2023“ dostupan je ovdje.

Pisane vijesti