Globalno vijeće za održivi turizam (GSTC) objavilo novu verziju kriterija za mjerenje održivosti destinacije

Slika /2022_odrzivi_web/220713_GSTC.JPG

GSTC kriteriji za održivost destinacije (GSTC-D) stvoreni su kroz desetljeće rada uzimajući u obzir brojne smjernice i standarde za održivi turizam, kao i globalna iskustva. Kriteriji predstavljaju certifikacijske standarde, indikatore, mjerila, kao i najbolju praksu iz različitih kulturnih i geopolitičkih konteksta diljem svijeta u turizmu, ali i iz drugih sektora gdje su primjenjivi. S obzirom na to da su testirani globalno, potencijalni pokazatelji mogu se koristiti u velikom broju različitih destinacija.

Proces razvoja kriterija osmišljen je tako da se pridržava ISO kodeksa ponašanja i kodeksa za postavljanje standarda ISEAL Alliance - međunarodnog tijela koje daje smjernice za razvoj i upravljanje standardima održivosti za sve sektore.

GSTC Destination Criteria v2.0 prva je revizija GSTC kriterija za održivost. Primjena novih kriterija pomoći će turističkoj destinaciji prilagoditi se zahtjevima Agende održivog razvoja do 2030. te doprinijeti 17 ciljeva održivog razvoja. U odnosu na svaki od kriterija identificira se jedan ili više od 17 ciljeva održivog razvoja, s kojima je najbliže povezan.

Globalno vijeće za održivi turizam (The Global Sustainable Tourism Council (GSTC)) međunarodno je tijelo, čija je uloga promicanje razvoja održivog turizma prihvaćanjem univerzalnih kriterija održivosti te stvaranjem poticajnog okruženja za razvoj i stvaranje održivih putovanja. Vijeće provodi brojne programe: razvoj međunarodnih standarda, promicanje održivosti destinacija, obrazovanje i obuku za održivost , pristup tržištu i GSTC akreditiranje.

Najvažniji dio rada GSTC-a su Globalni kriteriji za održivi turizam, (Global Sustainable Tourism Criteria) kao i razvoj GSTC kriterija za destinacije (GSTC Criteria for Destinations). Oni predstavljaju vodeće principe i minimalne zahtjeve kojima bilo koja turistička tvrtka, odnosno destinacija treba težiti, a sve u cilju zaštite i održivosti prirodnih i kulturnih resursa čitavoga svijeta, osiguravajući pritom da turizam dostigne svoj potencijal kao alat za očuvanje i ublažavanje siromaštva.

Više o novim kriterijima: https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-destination-criteria/

Pisane vijesti