Predstavljen priručnik za hotele „Smanji otpad od hrane, kuhaj za svoje goste“

Slika /NPOO/211216_fzoeu.jpg

U hotelu Osijek predstavljeni su dosadašnji rezultati pilot projekta Fonda „Smanji otpad od hrane, kuhaj za svoje goste“ te priručnik za hotele kao vrijedan alat za smanjenje količine otpada od hrane. Pilot projekt pokrenut je u dva hotela u Hrvatskoj – u Osijeku i Puli, s ciljem provođenja radnih metoda u hotelskim kuhinjama zahvaljujući kojima bi se smanjio otpad od hrane.

Do sada su održane radionice za hotelske djelatnike i provedena mjerenja čiji rezultati su predstavljeni danas u hotelu Osijek u Osijeku.

„Vi znate da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već dugi niz godina provodi projekte iz područja gospodarenja otpadom, a jedan od takvih projekata je i Smanji otpad od hrane, kuhaj za svoje goste, kojeg smo pokrenuli prije šest mjeseci. Naime, obveza Hrvatske je da do 2022. godine odvojeno sakuplja 40% mase proizvedenog biootpada, a to uključuje i otpad od hrane na što je usmjeren ovaj pilot projekt. Danas ovdje predstavljamo rezultate projekta i što je jako važno - priručnik za hotelijere, koji sadrži smjernice, preporuke i metode s kojima se utječe na smanjenje otpada od hrane čime će se značajno smanjiti i odlaganje biootpada na odlagalištima što nam je jedan od glavnih ciljeva“, rekla je zamjenica direktora Alenka Košiša Čičin-Šain.

„Danas su predstavljeni rezultati dva mjerenja količine otpada u dva hotela – u hotelu Osijek i hotelu Park Plaza Histria u Puli. Ono što treba istaknuti je da je u hotelu Osijek došlo do smanjenja količine otpada na temelju naših preporuka i konzultacija koje smo proveli s osobljem hotela. Krenuli smo od mjerenja ukupne količine otpada od hrane, po deset kategorija i podijelili ih na meso, jaja, kruh, mlijeko i mliječne proizvode. Ono što smo dobili kao rezultat je smanjenje količine kruha, čak do 50% od početnih mjerenja. Rezultat je postignut i zato što je hotel Osijek uz velike tanjure poslužio i manje tanjure tako da gosti imaju izbor kako bi na svoj tanjur uzeli količinu hrane koju mogu pojesti. Ovime nije u cilju gostima uskratit količinu hrane koju će pojesti, već spriječiti da se hrana koja ostaje na tanjuru baca“, pojasnila je voditeljica Službe za provedbu EU projekta i koordinatorica pilot projekta Vesna Cetin Krnjević iz Fonda.

Direktorica hotela Osijek Sandra Đurđević izrazila je zadovoljstvo dosadašnjim smanjenjem ukupnog otpada od hrane za čak 11%. „Naš je zadatak bio izmjeriti količine otpada koje stvaramo i zatim provesti mjere do kojih smo zajednički došli kako bi se taj otpad smanjio.“

Podršku pilot projektu iskazao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka Vladimir Ham osvrnuvši se na današnja vremena kada mnogi ljudi ne mogu doći do hrane, dok s druge strane moderno društvo stvara ogromne viškove i hrana umjesto potrebe postaje problem. „Osijek se u proteklih par godina prometnuo u predvodnika i razdvajanja i brige o otpadu, a to se odnosi i na odvajanje biootpada.“
 
U cijeloj ovoj priči ključnu ulogu ima i hrvatski turizam koji svoj razvoj sve više usmjerava na održivost o čemu je govorio i ravnatelj Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije pri Ministarstvu turizma Slavko Štefičar. „Većina hrane koja se poslužuje, posebno tijekom sezone kada se broj gostiju značajno povećava, rezultira i velikim količinama otpada što svakako želimo smanjiti. Stoga rado podržavamo projekte koji se odnose na smanjenje otpada od hrane te apeliramo na sektor turizma i ugostiteljstva da u što većoj mjeri primjenjuju i one male soft mjere kojima se bez financijskih ulaganja mogu postići značajni rezultati.“

„U Hrvatskoj smo u 2020. imali 418 kg komunalnog otpada po stanovniku godišnje što je uopćen podatak. Interesantno je pogledati odnos količina za sedam prigorskih županija koje su turistički najeksponiranije i najposjećenije te uz njih i grad Zagreb kao turističku destinaciju. Tada ispada da za sedam prigorskih županija imamo količinu od 524 kg po stanovniku, a za grad Zagreb imamo 515 kg po stanovniku godišnje. Ostalih trinaest županija generiraju svega 217 kg po stanovniku godišnje. To nam jasno ukazuje da turizam, odnosno povećan broj posjetitelja ostavlja značajan otisak u smislu stvaranja otpada, ali jedan dio od toga svakako čini otpad od hrane. Reduciranjem otpada od hrane mogli bismo postići sjajne rezultate i imali bismo značajna smanjenja količine komunalnog otpada“, objasnio je ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Aljoša Duplić.

Na današnjem predstavljanju je više puta istaknuta važnost utjecanja na svijest hotelskih gostiju, jer su i oni dionici ovog projekta bez čijeg doprinosa kroz promjenu prehrambenih navika prilikom uzimanja hrane ne bi bilo moguće ostvariti ciljeve smanjenja otpada od hrane, odnosno u konačnici smanjenja biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Zanimljiv predavač na današnjem događanju bio je i koordinator projekta Wasteless, nacionalnog programa za prevenciju rasipanja hrane u Mađarskoj Gyula Kasza, koji se slikovito izrazio da prevencija rasipanja hrane počinje u glavi, a hoteli i restorani mogu doprinijeti da prevencija otpada postane društvene norme kroz maštovit dijalog s gostima.
Također zanimljiv projekt Hotel/Kitchen predstavio je i njegov voditelj Fabijan-Hrvatin Peronja iz WWF Adria - organizaciji koja brine o očuvanju prirode, a tema je smanjenje bacanja hrane u hotelima u Hrvatskoj i Srbiji.

Na današnjem predstavljanju priručnika za hotele i rezultata projekta sudjelovali su još predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te ostali predstavnici hotelske kuće Osijek, ostalih hotela iz Osijeka, Fonda i lokalne i regionalne samouprave. (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost)

Pisane vijesti