Ministarstvo turizma i sporta donijelo Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma u okviru NPOO

Slika /2022_photo_ilustrac/220519_savjetovanje.jpg

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma koji je stupio na snagu 27. srpnja 2022. godine. Programom se utvrđuju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za projekte ulaganja u sektoru turizma u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine podkomponente 1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma.

Ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora odnose se na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava u investicijama:
  • C1.6. 1-R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti,
  • C1.6. R1-I2 Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma poticanjem ulaganja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u razvoj turističke ponude veće dodane vrijednosti, u zelenu i održivu gradnju, povećanje energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i
  • C1.6. R1-I3 Jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam kroz razvoj i provedbu obrazovnih programa na svim razinama.

Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma dostupan je ovdje

Pisane vijesti