Smještaj u studentski dom

Pravo na dodjelu mjesta u studentski dom imaju hrvatski (kategorizirani) športaši sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje („Narodne novine“, broj: 63/19) koji je u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Mjesta u studentskim domovima namijenjena su redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su upisali višu godinu studija ili po prvi put upisuju I. godinu studija. Predmetni Pravilnik u članku 4. stavku 4. propisuje da Ministarstvo znanosti i obrazovanja može posebnim odlukama, uz prethodno mišljenje Središnjeg državnog ureda za šport, dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova redovitim studentima športašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku.

Redoviti studenti – kategorizirani športaši, uz uvjet da su se prijavili na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku, dužni su najkasnije do 1. rujna tekuće godine Središnjem državnom uredu za šport dostaviti popunjeni obrazac Zahtjeva (pod Dokumenti) uz dostavljanje pripadajuće dokumentacije iz predmetnog Zahtjeva.

Po raspisivanju natječaja za dodjelu mjesta u studentski dom, Središnji državni ured za šport daje suglasnost na temelju ranije dogovorenih kvota s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a sukladno raspoloživim kapacitetima koje određuje Studentski centar.

 

Broj dodijeljenih mjesta u studentskim domovima u akademskim godinama