Pristupačni turizam

Slika /2022_sustainable/220429_Turizamk-za-sve.jpg.png

U listopadu 1992. godine Glavna skupština Ujedinjenih naroda je na zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja Desetljeća osoba s invaliditetom (1983. – 1992.), usvojila rezoluciju kojom je 3. prosinca  proglašen Međunarodnim danom osoba s invaliditetom.
 
UN-ova Komisija za ljudska prava pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu.
 
Republika Hrvatska, potpisivanjem UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom   i donošenjem Zakona o potvrđivanju konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz konvenciju o pravima osoba s  invaliditetom obvezala se poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da osobe s invaliditetom (između ostaloga):
- imaju pristup turističkim uslugama
- imaju pristup turističkim odredištima
- imaju pristup turističkim aktivnostima
 
Nadalje, preuzeta je i obveza priznavanja prava na rad osobama s invaliditetom, tj. promicanje mogućnosti zapošljavanja i napredovanja u karijeri osoba s invaliditetom na tržištu rada, kao i pružanja pomoći u pronalaženju, dobivanju, zadržavanju posla i povratku na posao.
 
Globalizacija i  suvremena tehnologija utjecali su na stvaranje novih trendova u turizmu, otvorene su nove mogućnosti u turizmu, rekli bismo turizam je postao pristupačniji sve većem broju ljudi
 
Pristupačni turizam podrazumijeva da svi ljudi mogu sudjelovati u turističkim iskustvima. Različiti ljudi imaju različite potrebe, bilo da su povezane sa starosnom dobi, fizičkim stanjem, preferencijama. 
 
U cilju izjednačavanja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, Ministarstvo turizma i sporta i do sada je pripremalo i provodilo niz mjera kojima se potiče turističko tržište Hrvatske da osobama s invaliditetom omogući ravnopravno uživanje turističke ponude, ali i uključivanje u tržište rada.
 
U cilju smanjivanja prepreka i barijera pristupačnosti,  Ministarstvo surađuje s udrugama koje zastupaju osobe s invaliditetom, jer jedino sinergijskim djelovanjem možemo postići postavljeni cilj – izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.
 
Ministarstvo je nositelj 3 mjere u 2 posebna cilja ( Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza i Poboljšanje pristupačnosti sadržaja javnog života te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama) u akcijskom planu Nacionalne strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine čije usvajanje je u tijeku
 
PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Projekt Srednje škole - Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb u partnerstvu s Centrom za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, Centrom za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“, Zagreb, i Elektrotehničkom školom, Zagreb financiralo je Ministarstvo turizma i sporta putem Javnog poziva srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam.
Priručnik daje vrlo jasne upute kako pružati uslugu gostima s različitim vrstama poteškoća. Snimljeni su  i video primjeri koje možete naći na poveznicama kako slijedi:

 

Projekti Udruge nastavnika u ugostiteljskom obrazovanju u partnerstvu namijenjeni su djeci i mladima bez roditeljske skrbi i djeci/mladima s invaliditetom. To su  grupne radionice kuhanja s ciljem osposobljavanja za tržište rada u ugostiteljstvu kako bi im se osigurala budućnost. Projekti obuhvaćaju i kreiranje i izradu pribora i pomagala za rad u kuhinji prilagođenih specifičnim potrebama. Udruga je također nositelj projekata osposobljavanja ugostiteljskih djelatnika za pružanje usluga gostima s invaliditetom.

Ministarstvo turizma i sporta putem Javnog natječaja za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu podržalo je niz projekata Udruge.

Projekt je odgovor na nedovoljan razvoj alternativnih prilagođenih turističkih sadržaja za osobe s invaliditetom u Istarskoj županiji i prilagođenih turističkih te rekreativnih sadržaja na otvorenom, manjak umreženih različitih organizacija civilnog društva u pravcu razvoja prilagođenih oblika turizma te slabije educiranosti turističkih djelatnika za pratnju i vođenje osoba s invaliditetom. Između ostaloga, projektom se razvila ideja kreiranja šetnice za slijepe i slabovidne turiste na Učki.

Projekt Društva turističkih vodiča Pule u partnerstvu s Udrugom slijepih Istarske županije sufinanciralo je Ministarstvo turizma i sporta putem Javnog natječaja za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu.

Projekt Udruge turističkih vodiča "Mihovil" Šibenik u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej" bavio se edukacijom turističkih vodiča u polju dostupnog turizma i boljeg razumijevanja različitih tipova invaliditeta s ciljem lakše komunikacije s osobama s invaliditetom. Tijekom provedbe projekta  izrađene su taktilne ploče od pleksiglasa.

Projekt je sufinanciralo Ministarstvo turizma i sporta putem Javnog natječaja za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu.
 
DOGAĐANJA
 
Konferencija "Turizam za sve"

Ministarstvo je 3.prosinca 2021. u Zagrebu organiziralo konferenciju TURIZAM ZA SVE namijenjenu pružateljima usluga u turizmu (gospodarskom sektoru u turizmu, turističkim zajednicama) ali i srednjim strukovnim školama koje sudjeluju u programu Ministarstva pod nazivom Promocija zanimanja, a koje nerijetko u svojim projektima obrađuju upravo ovu temu. Glavni cilj ove konferencije je razvijanje svijesti o pristupačnom turizmu.

Konferencija je dotakla, s jedne strane, pristupačnost hrvatske turističke ponude turistima s invaliditetom (bilo da se radi o infrastrukturnoj pristupačnosti bilo o vještinama pružatelja turističkih usluga potrebnim za adekvatno pružanje usluga turistima s invaliditetom) te, s druge strane, turizam kao potencijalno tržište rada za osobe s invaliditetom u cilju socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom na poslove u turizmu, koje su eventualne prilagodbe potrebne i sl.

Tijekom konferencije predstavljeni su primjeri dobre prakse nastali kroz projekte financirane od strane Ministarstva, kao i iz drugih izvora.

Jedan od predstavljenih projekata/primjera dobre prakse koji se bavi ophođenjem s osobama s invaliditetom u turizmu je projekt srednjih škola pod nazivom Briga o gostu s posebnim potrebama. Projekt je financiran od strane Ministarstva turizma i sporta, a polučio je priručnik (tiskani i u elektronskoj verziji, svima dostupan) kao i i male video-klipove s vrlo slikovito predstavljenim primjerima ophođenja s gostima različitih invaliditeta.

Radionica „Turizam pristupačan svima“

Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, održalo je 24. svibnja 2022. godine u Osijeku prvu od četiri regionalne radionice na temu pristupačnog turizma.

Na radionici su sudjelovali predstavnici turističkih zajednica, jedinica lokalne uprava i samouprave, razvojnih agencija, turističkih  tvrtki, strukovnih udruga, udruga osoba s invaliditetom te strukovnih škola.

Na radionici su predstavljene aktivnosti Ministarstva koje su se provodile u cilju poticanja jačanja pristupačnosti turističke ponude u našoj zemlji, natječaj sufinanciranja aktivnosti na ovu temu koji je u tijeku te primjeri dobre prakse koji su proizašli kao rezultat ovih aktivnosti.

Iz ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom predstavljeni su primjeri nepotpunih rješenja, prijedlozi razumne prilagodbe koji ne iziskuju velika ulaganja i univerzalnog dizajna, bontona i potrebnih komunikacijskih vještina u pružanju usluga osobama s invaliditetom.

Na kraju su predstavljena tri primjera dobre prakse iz Osječko-baranjske županije, objekti koji su prilagođeni te motivi i iskustva vlasnika za implementacijom rješenja koja vode inkluzivnom turizmu.

U zadnjem dijelu radionice postavljano je nekoliko pitanja, razvila se rasprava te su predstavljeni i neki drugi projekti koji su u tijeku, a predmet su pristupačnog turizma.

Snimku radionice možete pogledati na poveznici –Radionica na temu pristupačnog turizma, Osijek, 24. svibnja 2022. - 1. dio  i  –2. dio

Sljedeće radionice održati će se prema sljedećem rasporedu:

Osijek
(održana)
24.5.22.
Split 18.10.22.
Dubrovnik 19.10.22.
Opatija 8.11.22.
Pula 9.11.22.

RADIONICE „TURIZAM PRISTUPAČAN SVIMA“ Split – Dubrovnik, 18. i 19. listopada 2022.
 
Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, nastavilo je s održavanjem regionalnih radionica na temu pristupačnog turizma. U utorak, 18. listopada 2022. održana je radionica u Splitu s naglaskom na temu razumne prilagodbe, a u srijedu 19. listopada 2022. u Dubrovniku s naglaskom na temu komunikacijskih vještina s osobama s invaliditetom – bonton.

Na radionici su sudjelovali predstavnici turističkih zajednica, jedinica lokalne uprave i samouprave, razvojnih agencija, turističkih tvrtki, strukovnih udruga, udruga osoba s invaliditetom te strukovnih škola.

Radionice su se održale po hibridnom modelu kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja većeg broja zainteresiranih dionika, a snimke i prezentacije možete pronaći na poveznicama u nastavku:

Prezentacije Split:

Prezentacije Dubrovnik:

Slijede radionice u Opatiji, 8. studenoga 2022. i u Puli 9. studenoga 2022. godine koje će također biti dostupne  i virtualno.

Pozivamo sve koji su zainteresirani da se uključe u naredne radionice.

RADIONICE „TURIZAM PRISTUPAČAN SVIMA“ Opatija – Pula, 8. i 9. studenoga 2022.

Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, nastavilo je s održavanjem regionalnih radionica na temu pristupačnog turizma. U utorak, 8. studenog 2022. održana je radionica u Opatiji s naglaskom na temu -Univerzalni dizajn, a u srijedu 9. studenog 2022. u Puli s naglaskom na temu Održivi razvoj pristupačnog turizma.

Na radionici su sudjelovali predstavnici turističkih zajednica, jedinica lokalne uprave i samouprave, javnih ustanova, razvojnih agencija, turističkih tvrtki, strukovnih udruga i udruga osoba s invaliditetom.

Radionice su se održale po hibridnom modelu kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja većeg broja zainteresiranih dionika, a snimke i prezentacije možete pronaći na poveznicama u nastavku:

Prezentacije Opatija:

Prezentacije Pula:

Slijedi završna Konferencija TURIZAM ZA SVE - Pristupačni turizam, u Zagrebu 2. prosinca 2022. godine, dan uoči Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.“
Pozivamo sve koji su zainteresirani da se uključe u završnu konferenciju.
Za dodatne informacije i iskaz interesa za sudjelovanjem možete se javiti putem elektroničke pošte na adresu: pristupacniturizam@mints.hr

***

Zagreb, 2. 12. 2022. - Održana završna konferencija "Pristupačni turizam - održivi turizam"

Uoči Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, u organizaciji Ministarstva turizma i sporta održana je druga po redu konferencija na temu pristupačnog turizma koji je zapravo jedan od uvjeta razvoja održivog turizma. Tijekom ove godine Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom održalo je pet regionalnih radionica namijenjenih svim akterima turističkog sektora s ciljem jačanja svijesti o pristupačnom turizmu i njegovim potencijalima.

U cilju izjednačavanja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, Ministarstvo turizma i sporta i do sada je pripremalo i provodilo niz mjera kojima se potiče turističko tržište Hrvatske da osobama s invaliditetom omogući ravnopravno uživanje turističke ponude, bilo da se radi o financijskim poticajima, bilo o proaktivnom djelovanju.
 
Republika Hrvatska se, potpisivanjem UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, obvezala poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da osobe s invaliditetom, između ostaloga, imaju pristup turističkim uslugama, turističkim odredištima te turističkim aktivnostima. Turizam je idealan sektor za pokretanje pozitivnih promjena u društvu, socijalno uključivanje, interakciju, upoznavanje kultura i običaja, učenje, ali i odmor i razonodu za sve, bez iznimke. Ministarstvo turizma i sporta u svom djelovanju poseban naglasak stavlja na doprinos socijalnom uključivanju ranjivih skupina i kroz turizam i kroz sport, a aktivnosti u tom segmentu su brojne.
 
Značaj pristupačnog turizma prepoznat je i u novoj Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. godine, kao i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti te Višegodišnji financijski okvir, pomoću kojih će se nastojati dodatno koristiti svi dostupni mehanizmi i poduzimati mjere s ciljem smanjivanja i uklanjanja prepreka zbog kojih određene društvene skupine ne mogu pod ravnopravnim uvjetima konzumirati turistički proizvod.
 
Ministarstvo turizma i sporta će i dalje, različitim aktivnostima, poticati društvenu uključenost djece s poteškoćama i osoba s invaliditetom u sport i turizam s ciljem njihova ravnopravna konzumiranja doživljaja, osjećaja jednakosti, u konačnici stvaranja Hrvatske pristupačnom destinacijom.