Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ministarstvo turizma uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
 • Zakon o pravu na pristup informacijama ; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
 • Odluka o imenovanju Službenika za informiranje
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14) ; ispravak (NN 15/14) ;
 • Poslovnik Povjerenika za informiranje (NN 25/14) ;
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)
 • Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 83/14)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/16)
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17)
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18)
 
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Ministarstvu turizma:
 
 • pisanim putem na adresu:
Ministarstvo turizma
Prisavlje 14
10000 Zagreb
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: 
bosiljko.domazet@mint.hr
 • telefaxom na broj:
01/ 6169 181
 • telefonom na broj:
01/ 6169 009

Obrasci:
 
Službenik za informiranje: Bosiljko Domazet, tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr
 
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. /.pdf ; .csv
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. /.pdf ; .csv
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. /.pdf ; .csv
 • Godišnje izvješće o ZPPI za 2015. /.pdf