Upute za kandidate

Kandidati se mole da sa sobom ponesu identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu).

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Pri izradi pisane zadaće kandidat će se koristi kalkulatorom (bez mobitela), priborom za pisanje i stručnom literaturom navedenom u Ispitnom programu, te je stoga navedeno potrebno donijeti na Ispit.

Pisani dio ispita sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih poslova koje obavlja kandidat koji polaže Ispit.

Usmeni dio Ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i provjere znanja iz predmeta utvrđenih Ispitnim programom.

Za vrijeme izrade pisane zadaće kandidat može koristiti potrebna tehnička i stručna pomagala i dr. materijal za obradu zadaće.

U slučaju nepoštivanja upute tajnika o sredstvima potrebnim za obradu zadaće kandidat može biti udaljen s Ispita, pri čemu će se smatrati da Ispit nije položio.

Kandidat može iz opravdanih razloga odgoditi polaganje Ispita za rok koji mu je određen, ali je o tome dužan izvijestiti ministarstvo najkasnije do dana određenog za polaganje ispita.

O odgađanju odnosno o odustajanju od polaganja Ispita kandidat je dužan izvijestiti i turističku zajednicu koja ga upućuje na polaganje Ispita.

Kandidat koji nije pristupio polaganju Ispita niti je Ispit odgodio, kao i kandidat koji je pristupio polaganju Ispita i tijekom njegovog trajanja odustao bez opravdanih razloga, smatrat će se da Ispit nije položio.

Ako kandidat ni nakon dva uzastopna poziva na Ispit, ne pristupi polaganju Ispita bez opravdanog razloga, smatra se da Ispit nije položio i gubi pravo polaganja ispita.

Kandidat koji nije položio Ispit može još jednom pristupiti polaganju Ispita u nekom od sljedećih ispitnih rokova.