Sprječavanje sukoba interesa

Objava u skladu s člankom 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16):
 
Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br: 120/2016) (u daljnjem tekstu: Zakon) - Ministarstvo turizma RH objavljuje, a vezano uz odredbe čl. 76. i 77. Zakona, da ne smije sklapati ugovore i okvirne sporazume o javnoj nabavi, te projektne natječaje, sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice i podugovaratelja) odabranom ponuditelju:

 • CAPPELLI TOURIST AGENCY d.o.o., (turistička agencija, ugostiteljstvo, turizam, trgovina i usluge), Mali Lošinj (grad Mali Lošinj), Lošinjskih brodograditelja 57;
 • EKLATA d.o.o., (za obrazovanje, turizam, usluge i putnička agencija), Split (Grad Split), Osječka 11;
 • HIT DALMATIA d.o.o., (za ugostiteljstvo, trgovinu, usluge, turistička agencija), Split (Grad Split), Osječka 11;
 • PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA - PATRICIA MARAČIĆ PENDE, dr. dent. med., Novi Zagreb (Grad Zagreb), Stonska 10;
 • TAH d.o.o., (za proizvodnju, promet i usluge), Bjelovar (Grad Bjelovar), Ruđera Boškovića 4;
 • Krojačka radnja Ana, j.d.o.o., Sv. Petar u Šumi, Jukini 95;
 • OPG Ivan Glavina, Split, Pujanke 65;
 • OPG Ivo Brzica, Erdut, Erdutska planina 18;
 • OPG Hrvoje Brzica, Osijek, Šetalište Petra Preradovića 8;
 • OPG Borna Brzica, Erdut, Ivana Horvata-Bećara 10;
 • OPG Ivo Brzica, Erdut, Ivana Bakića 54.