Etički kodeks državnih službenika

Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11); Izmjena (NN 13/12)

Povjerenik za etiku Ministarstva turizma:
Sanja Bareza
Tel. 01/ 61 69 356 ; Fax. 01/61 69 379
e-mail: sanja.bareza@mint.hr

 

Arhiva >