Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

Ministar turizma je na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15), donio Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN 7/16) od 22. 1. 2016. godine, koji omogućava priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma u svrhu ostvarivanja poslovnog nastana i pružanje usluga turističkih vodiča i drugih reguliranih profesija (turistički pratitelj, voditelj poslovnice turističke agencije) na privremenoj i povremenoj osnovi.

Privremeno i povremeno pružanje usluga 

Zainteresirani kandidati se moraju prijaviti, ispuniti obrazac i poslati potrebne dokumente.

Uz obrazac odnosno izjavu,  prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente:

  • EU potvrdu odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi prijavu i da u trenutku podnošenja prijave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o stručnim kvalifikacijama,
  • dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana.

Ovi dokumenti podnose se u originalima ili preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

Radi potrebe vođenja evidencije, molimo kandidate da navedu period u kojem će pružati usluge.

GODIŠNJA OBNOVA PRIJAVE

Prilikom svakog sljedećeg davanja izjave o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, kandidat je dužan uz izjavu dati izjavu o učestalosti i broju dana pružanja usluge u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini prema priloženom obrascu.

OBRAZAC /.docx

Prijava se podnosi putem e-maila: pravni@mint.hr ili poštom na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.