Objavljen novi natječaj za direktora/icu Glavnog ureda HTZ-a

Nakon što u prethodnom nije izabran niti jedan kandidat, Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je danas novi natječaj za direktora/direktoricu Glavnog ureda HTZ-a, a prijave se mogu podnijeti najkasnije do 4. srpnja. Prošloga su tjedna članovi Turističkog vijeća HTZ-a najavili raspisivanje novog natječaja za izbor direktora/ice Glavnog ureda HTZ-a jer u prethodnom natječaju nisu izabrali novog direktora. Nakon što je Turističko vijeće HTZ-a na čelu s ministrom turizma 14. ožujka smijenilo dotadašnju direktoricu Meri Matešić, prvi natječaj za direktora Glavnog ureda HTZ-a objavljen je 10. travnja i bio je otvoren 30 dana. Na taj je natječaj stiglo šest prijava, od čega pet valjanih. U natječaju koji je objavljen danas u dnevnom tisku među osnovnim uvjetima koje kandidati moraju ispuniti za radno mjesto direktora/direktorice Glavnog ureda HTZ-a su završen preddiplomski i diplomski studij, da ima najmanje pet godina iskustva na rukovodećim poslovima te da aktivno zna jedan i poznaje bar još jedan svjetski jezik.

Nakon što u prethodnom nije izabran niti jedan kandidat, Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je danas novi natječaj za direktora/direktoricu Glavnog ureda HTZ-a, a prijave se mogu podnijeti najkasnije do 4. srpnja.

Prošloga su tjedna članovi Turističkog vijeća HTZ-a najavili raspisivanje novog natječaja za izbor direktora/ice Glavnog ureda HTZ-a jer u prethodnom natječaju nisu izabrali novog direktora.

Nakon što je Turističko vijeće HTZ-a na čelu s ministrom turizma 14. ožujka smijenilo dotadašnju direktoricu Meri Matešić, prvi natječaj za direktora Glavnog ureda HTZ-a objavljen je 10. travnja i bio je otvoren 30 dana.

Na taj je natječaj stiglo šest prijava, od čega pet valjanih.

U natječaju koji je objavljen danas u dnevnom tisku među osnovnim uvjetima koje kandidati moraju ispuniti za radno mjesto direktora/direktorice Glavnog ureda HTZ-a su završen preddiplomski i diplomski studij, da ima najmanje pet godina iskustva na rukovodećim poslovima te da aktivno zna jedan i poznaje bar još jedan svjetski jezik.

Kandidati moraju priložiti i prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednu godinu, u kojem je potrebno, kako se navodi u natječaju, obraditi teme koje se odnose na razvoj ponude i upravljanje destinacijom, strateško planiranje i marketing, s posebnim naglaskom na marketinšku strategiju hrvatskog turizma.

Uz to, u prijedlogu programa potrebno je obraditi i temu reorganizacije i aktivnosti mreže predstavništva HTZ-a u inozemstvu.

(Hina)

 Pisane vijesti