Sprječavanje sukoba interesa

Objava u skladu s člankom 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16):

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br: 120/2016) (u daljnjem tekstu: Zakon) - Ministarstvo turizma RH objavljuje, a vezano uz odredbe čl. 76. i 77. Zakona, da ne smije sklapati ugovore i okvirne sporazuma o javnoj nabavi, te projektne natječaje, sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice i podugovaratelja) odabranom ponuditelju:

  • CAPPELLI TOURIST AGENCY, turistička agencija, ugostiteljstvo, turizam, trgovina i usluge d.o.o. - Mali Lošinj (Grad Mali Lošinj), Lošinjskih brodograditelja 57