Hrvatska u sklopu predsjedanja EU Strategijom za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) održala godišnji EUSAIR forum u Šibeniku

Državni tajnik Ministarstva turizma i sporta, Tonči Glavina, sudjelovao je na godišnjem forumu EU Strategije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) koji se održao 15. i 16. svibnja u Šibeniku pod sloganom “Shaping the Future of EUSAIR“. Forumom se obilježio završetak uspješnog jednogodišnjeg predsjedanja Republike Hrvatske EUSAIR-om i Jadransko-jonskom inicijativom koje je tijekom Foruma simbolički preuzela Grčka.

Ministarstvo turizma i sporta u provedbi Strategije EU za jadransku i jonsku strategijom (EUSAIR) ima dvostruku ulogu: koordinira rad Upravljačke skupine 4. stupa EUSAIR-a „Održivi turizam“ uz Albaniju i nacionalni je projektni partner u projektu EUSAIR Facility Point - Potpora u upravljanju Strategijom EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR).

Državni tajnik Glavina otvorio je panel četverog stupa EUSAIR-a za održivi turizam koji se održao 15. svibnja, na temu „Navigating the green and digital transition - creating a sustainable future for the Adriatic and Ionian Region“.

Podsjetio je na prioritete hrvatskog predsjedanja te na dosadašnje uspjehe 4. stupa za održivi turizam koji su temeljeni na prioritetima EUSAIR akcijskog plana. Također je istaknuo aktivnosti koje Hrvatska provodi u sklopu turističke reforme; izrada Strategije za održivi razvoj turizma 2030, prvog hrvatskog Zakona o turizmu, Sustava satelitskih računa održivog turizma RH te otvaranje Centra za održivost u Zagrebu u suradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom.

Glavni prioriteti 4. stupa EUSAIR-a vezani su uz aktivnosti koje će doprinijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji turizma, kulturnoj baštini, održivom upravljanu te znanju i novim vještinama djelatnika u turističkom sektoru, a na panelu su o navedenim temama raspravljali predstavnici Europske komisije (DG REGIO), BiH, Albanije i Italije.

Pisane vijesti