Hrvatski indeks održivosti - HRIO

Rejting kojim se već petnaestu godinu zaredom (ranije kao Indeks DOP-a) mjeri razina održivosti poduzeća u Hrvatskoj nadograđen je i moderniziran te postaje Hrvatski indeks održivosti – HRIO. Riječ je o metodologiji koja omogućuje sveobuhvatan uvid u održivost poslovnih praksi, prema kojemu je uspješna ona kompanija koja ujednačeno vodi računa o svom ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju.

HRIO je usklađen s najnovijim europskim direktivama i standardima, globalnim rejtinzima i Ciljevima održivog razvoja te omogućuje usporedbu s praksama drugih hrvatskih poduzeća, koji iznad zakonski propisanih obaveza, integriraju u svoje poslovanje i sustav donošenja odluka, održivi razvoj i time upravljaju utjecajem svog poslovanja na okoliš i društvo.

Nagrade HRIO dodjeljuju se za velika, srednja, mala te javna poduzeća, kao i poduzećima koja ostvaruju najbolji rezultat u pojedinim kategorijama: upravljanje, okoliš, radna okolina, ljudska prava, dječja prava i zajednica.
Prijaviti se mogu sva poduzeća koja su u prethodnoj godini pozitivno financijski poslovala u Republici Hrvatskoj putem linka https://hrio.hrpsor.hr/register te koja ispune upitnik.

Pisane vijesti