Sportske građevine

  • Tko su obveznici unosa i ažuriranja podataka u Evidenciju sportskih građevina?
Člankom 66. stavkom 5. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 141/22) propisano je kako su obveznici unosa i ažuriranja podataka u Evidenciji sportskih građevina jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u čijem je vlasništvu sportska građevina.
  • Tko može upravljati javnom sportskom građevinom?
Sukladno članku 59. stavku 6. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 141/22) javne sportske građevine su sportske građevine koje su u vlasništvu Republike Hrvatske ili vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i one u vlasništvu trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske ili vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 63. Zakona o sportu propisano je kako se upravljanje javnom sportskom građevinom može ugovorom povjeriti sportskoj udruzi, sportskom savezu, sportskoj zajednici, obrtu, ustanovi i trgovačkom društvu registriranom za upravljanje sportskom građevinom.