Sportska natjecanja

  • Je li za dobivanje suglasnosti Ministarstva za isticanje kandidature i održavanje međunarodnih sportskih natjecanja potrebna suglasnost Hrvatskog olimpijskog odbora i grada domaćina gdje se natjecanje održava, kao što je to bila praksa do sada ili je potrebno dostaviti samo elaborat o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj opravdanosti organizacije međunarodnog sportskog natjecanja?
 
Člankom 56. stavkom 6. Zakona o sportu propisano je da je pri isticanju kandidature za održavanje olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava te međunarodnih sportskih natjecanja na teritoriju Republike Hrvatske potrebna je prethodna suglasnost tijela državne uprave nadležnog za sport te iznimno Vlade Republike Hrvatske ako je takva suglasnost propisana pravilima međunarodnih sportskih udruženja u čijoj je nadležnosti održavanje predmetnog natjecanja ili ako zahtjev sadrži i zahtjev za financiranje. Stavkom 7. istoga članka propisano je da je zahtjev za prethodnu suglasnost potrebno je dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za sport najmanje godinu dana prije održavanja natjecanja, uz priložen proračun natjecanja ako zahtjev sadrži i zahtjev za financiranje.

Zakon o sportu (Narodne novine, broj 141/22) propisuje da se pravo sufinanciranja iz članka 72. stavka 1. toga Zakona ostvaruje ako se ispune kumulativno uvjeti, a jedan od njih je i dostavljen elaborat o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj opravdanosti organizacije međunarodnog sportskog natjecanja. Zakon o sportu ne propisuje dostavljanje suglasnosti Hrvatskog olimpijskog odbora kao niti suglasnost grada domaćina gdje će se međunarodno sportsko natjecanje održati. Međutim, isto može biti propisano općim aktom HOO te se pretpostavlja da  bi grad domaćin nekog velikog međunarodnog sportskog natjecanja trebao biti  upoznat s događanjima u mjestu održavanja  te bi bilo potrebno  uz elaborat o sportskoj, društvenoj i ekonomskoj opravdanosti organizacije međunarodnog sportskog natjecanja dostaviti i suglasnost grada domaćina velikog međunarodnog sportskog natjecanja.