15 hrvatskih kampova partneri Ecocampinga

Ecocamping, inicijativa za ekološko kampiranje koja promovira zaštitu okoliša i očuvanje prirode, sigurnost i kvalitetu u kamping industriji, a sve to s ciljlem promoviranja veće održivosti u kampiranju, trenutno uključuje 225 kampova iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Italije, Slovenije i Hrvatske. U njima se godišnje ostvari više od 12 milijuna noćenja.

Među članicama navedene inicijative nalazi se i 15 hrvatskih kampova. Kroz svoj sustav upravljanja Ecocamping podržava kampove na putu prema većoj zaštiti okoliša i očuvanju prirode, te pružaju podršku kampovima u procesu certificiranja prema drugim znakovima za zaštitu okoliša.

Također Ecocamping dodjeljuje kamping tvrtkama nagrade za osobitu predanost u zaštiti okoliša i očuvanju prirode.

Svi kampovi s nagradom Ecocamping povezuju se u mrežu, koja nudi podršku u odgovorima na aktualna pitanjima o održivosti te jača međusobnu komunikaciju i razmjenu iskustava.

Više informacija o Ecocampingu moguće je pronaći na slijedećim linkovima: (foto: Hina/FaH)

Pisane vijesti