Posebni savjetnici

Na temelju odredbe članka 23. stavka 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), uz suglasnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministrica turizma i sporta dr. sc. Nikolina Brnjac donijela je, 5. 10. 2020. godine, rješenje o imenovanju posebnog savjetnika za područje turizma, doc. dr. sc. Ivana Heraka, na određeno vrijeme bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu turizma i sporta i bez naknade za rad.

Na temelju članka 23. stavka 10. Zakona o Vladi podaci o posebnim savjetnicima objavljuju se na propisanom obrascu, u skladu s Odlukom Vlade o sadržaju obrazaca o podacima o posebnim savjetnicima i članovima savjeta.