Propisi iz sporta

Provedbeni propisi

 • Pravilnik o kategorizaciji sportova (NN 77/24)
 • Pravilnik o kategorizaciji sportaša (NN 138/23)
 • Pravilnik o Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu (NN 138/23)
 • Pravilnik o preoblikovanju sportskog kluba - udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo (NN 115/23)
 • Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini (NN 109/23
 • Pravilnik o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša (NN 91/23)
 • Pravilnik o obveznom dijelu sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera te stručnim uvjetima za njegovo provođenje (NN 91/23)
 • Pravilnik o dodjeli državne nagrade za sport »Franjo Bučar« i državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (NN 91/23)
 • Pravilnik o Registru samostalne sportske djelatnosti (NN 91/23)
 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u području sporta (NN 91/23)
 • Pravilnik o sigurnosti na uređenim skijalištima (NN 91/23)
 • Pravilnik o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja (NN 41/23)

Zakon o sportskoj inspekciji (NN 86/12, NN 98/19 i NN 34/21)

 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora (NN 60/22)
 • Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije (NN 60/22)

Provedbeni propisi koji su na snazi iz Zakona o športu (NN 59/90, NN 60/92 i NN 111/97
 
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje obuke ronjenja i športsko-rekreativnog ronjenja (NN 105/00 i NN 24/03)
 • Pravilnik o prostornim standardima, normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže športskih objekata (NN 38/91)

ARHIVA