Održana Konferencija predstavljanja rezultata projekta „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“

Ministarstvo turizma i sporta kao korisnik bespovratnih sredstava za projekt „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“, u sklopu Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os 4 – „Dobro upravljanje“, temeljem Specifičnih ciljeva 11. i 1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ organiziralo je Konferenciju predstavljanja rezultata projekta 4. svibnja 2022. u Ministarstvu turizma i sporta.

Ukupna vrijednost projekta je 5.702.470,00 kn, koji je u potpunosti financiran iz sredstava EU.

Konferenciju predstavljanja rezultata projekta otvorio je državni tajnik Tomislav Družak dok je ostvarene rezultate projekta predstavio njegov voditelj Krešimir Plazibat.
Ministarstvo turizma i sporta, kao korisnik bespovratnih sredstava, uspostavilo je 3 informacijska modula u Informacijskom sustavu u sportu i to:
  1. Informacijski sustav za prikupljanje i obradu aplikacija i prijava na natječaje i javne pozive,
  2. Dogradnja Informacijskog sustava Registra sportskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba – na nivou regionalne samouprave,
  3. Informacijski sustav sportske inspekcije.
Za rad u navedenim modulima osposobljeni su zaposlenici Uprave za sport i Ministarstva turizma i sporta, zaposlenici županija koji su zaduženi za poslove upisa i brisanja iz Registra sportskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba te sportski inspektori. Ukupno je osposobljeno 70 osoba.Zamjenik voditelja projekta, Branko Radičević, predstavio je nova tehnička rješenja u prethodno navedenim modulima, a koja su rezultat provedbe projekta „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“.

Uspostavljanjem Informacijskog sustava za prikupljanje i obradu aplikacija i prijava na natječaje i javne pozive Ministarstvo turizma i sporta će sve natječaje i javne pozive provoditi na efikasniji i brži način, elektronskim putem i to od objave natječaja/javnih poziva do podnošenja prijava elektronskim putem, evaluacije i vrednovanja prijava, do objave rezultata natječaja/javnih poziva.

Kroz dogradnju Informacijskog sustava Registra sportskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba na nivou regionalne samouprave omogućeno je popunjavanje obrasca zahtjeva i prilaganje potrebne dokumentacije u elektronskom obliku te izdavanje rješenja i izvoda od strane nadležne jedinice regionalne samouprave.

Informacijski sustav sportske inspekcije podržava vođenje registra objekata i subjekata inspekcijskog nadzora, planiranja nadzora, pripremu inspektora za nadzor, vođenje evidencije obavljenih nadzora, utvrđenih nedostataka i izrečenih mjera, sastavljanje zapisnika, donošenje rješenja i drugih provedbenih odluka, vođenje očevidnika i dr.

Provedba projekta „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“ doprinosi ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji, pristupačnosti za osobe s invaliditetom u sklopu evidencije sportskih građevina, održivom razvoju i zaštiti okoliša, promicanju načela dobrog upravljanja uključujući suradnju s civilnim društvom kroz suradnju s krovnim sportskim udruženjima, nacionalnim sportskim savezima, sportskim klubovima i drugim dionicima u sustavu sporta.

Priopćenja