Upravljanje i edukacija

Niz je održivih praksi koje tvrtka može implementirati u svoje poslovanje i ostvariti komparativnu tržišnu prednost certifikatom okolišne izvrsnosti. Privlačeći turiste opredijeljene smanjivanju učinaka na okoliš i prirodne resurse, dodana vrijednost ovakvog poslovanja je ne samo u konkretnim uštedama u poslovanju, već i u promociji i u raznovrsnosti marketinških alata.
 
Upravljanje

Upravljanje održivim turizmom provodi se implementacijom neke od eko-oznaka, poput oznake EU Ecolabel (primjer Terme sv. Martin) ; proizvodi i usluge dostupni ovdje te sustava upravljanja okolišem u okviru turističkog poslovanja na nacionalnoj, regionalnoj (županijskoj), ali i na destinacijskoj razini.

Eko-oznake i okolišni certifikati, kao što su European Destination of Exelency (EDEN)Global Sustainable Tourism Council - Green GlobeGreen KeyEco-management and audit scheme (EMAS)ISO 14001ISO/TS 13811 ili drugi turistički standardi iz obitelji ISO normi zahtijevaju kontinuitet u praćenju i ostvarivanju okolišne izvrsnosti, što predstavlja ključni preduvjet upravljanju razvojem održivog turizma.

Osim toga, važni su i certifikati koji potvrđuju kvalitetu prirodnih resursa, kao što su Plava i Bijela zastava ili European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas (ECST), koji promovira održivi turizam u europskim zaštićenim područjima. U Hrvatskoj su danas Plavom zastavom certificirane 53 plaže i 26 marina.
 
Upravljanje održivim razvojem turizma počiva na podacima i mjerljivim pokazateljima. Stoga je radi informiranja dionika i zainteresirane javnosti na odabranim destinacijama pokrenut višegodišnji projekt CROSTO – Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma, a njihov broj se iz godine u godinu povećava.

Edukacija
 
Reformom C 1.6. „Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“, koja će osigurati razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma, izrađeni su i javno objavljeni edukacijski materijali.
 
Neke od primjera dobre prakse turističkih projekata s fokusom na zelenu i digitalnu tranziciju možete pronaći ovdje
 
Konkretan primjer edukativnog materijala u cilju implementacije kružnog gospodarstva i upravljanja tokovima otpada od hrane u hotelima dostupan je ovdje
 
Niz je projekata koji za ishod imaju edukacijske materijale i zelene ideje za turizam.