​Ministrica Brnjac održala sastanak s članicom Europskog revizorskog suda Ivanom Maletić

Ministrica Nikolina Brnjac danas se sastala s hrvatskom članicom Europskog revizorskog suda Ivanom Maletić, koja je predstavila nedavno objavljeno (14. 12. 2021.) tematsko izvješće toga Suda pod naslovom „Potpora EU-a za turizam - Potreba za novim strateškim usmjerenjem i boljim pristupom financiranju"

Članica Suda Ivana Maletić je prilikom susreta istaknula kako je Sud proveo reviziju nad radom Europske komisije i njenim doprinosom pružanju potpore turističkoj industriji u EU tijekom razdoblja 2014.-2020. te je analizirao je li Europska komisija turističkom strategijom djelotvorno odgovorila na potrebe turističkog sektora.

Također je istaknula kako je Sud ovim izvješćem analizirao i financijske potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za javna ulaganja u turizmu gdje je Sud dao primjere dosadašnje dobre i loše prakse kroz preglede pojedinih projekata u određenim državama članicama.

Ministrica Brnjac predstavila je komponentu NPOO-a 6.1. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma za koji je Republici Hrvatskoj odobreno 2,2 milijarde kuna, istaknuvši kako je Ministarstvo turizma i sporta dosada odradilo deset radionica u deset hrvatskih gradova namijenjenih potencijalnim korisnicima sredstava. Također, govorila je o planiranim ulaganjima u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira te izrazila zadovoljstvo činjenicom da su planovi Ministarstva u potpunosti usklađeni s preporukama Europskog revizorskog suda za predstojeće razdoblje.

Gđa. Maletić najavila je objavu niza novih izvješća Suda, kao i buduću reviziju provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost.

Europski revizorski sud je institucija te vanjski revizor EU-a. Kolegij Suda sastavljen je od po jednog člana iz svake države članice, a podršku u radu pruža im približno 900 djelatnika iz svih država članica EU-a. Sud objavljuje rezultate svojih revizija u nizu različitih publikacija, između ostaloga i tematska izvješća u kojima prikazuju rezultate odabranih revizija uspješnosti i usklađenosti određenih rashodovnih područja ili područja politika, ili pitanja u vezi s proračunom ili upravljanjem.

Priopćenja