​Najava za medije: Dodjela Ugovora o sufinanciranju između MINTS-a i HGSS-a

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac u petak, 16. travnja posjetit će Karlovačku županiju te Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja uručiti Ugovor o sufinanciranju aktivnosti Programa unapređenja sigurnosti i zaštite spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica za 2021. te Ugovor o sufinanciranju aktivnosti potrebnih za realizaciju projekata razvoja aktivnog turizma iz ESI fondova u 2021. godini.

Ukupna vrijednost Ugovora o sufinanciranju aktivnosti Programa unapređenja sigurnosti i zaštite spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica za 2021. iznosi milijun kuna, dok je ukupna vrijednost Ugovora o sufinanciranju aktivnosti potrebnih za realizaciju projekata razvoja aktivnog turizma iz ESI fondova u 2021. godini 500 tisuća kuna.

Tom će prigodom pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanje održati i pokaznu vježbu spašavanja na vodama.

Aktivnosti će se održati u petak, 16. travnja 2021. s početkom u 12:00 sati u Karlovcu na rijeci Korani (Koransko šetalište 4).

Najave