Ministarstvo turizma i sporta osiguralo 800.000 kuna za promociju zanimanja

Ministarstvo turizma i sporta ove godine je u proračunu osiguralo 800.000 kuna za program „Promocija zanimanja“ – PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM. Program se provodi od 2009. godine u cilju jačanja kompetencija i podizanja kvalitete ljudskih potencijala, učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola motiviranjem mladih za rad u turizmu, podizanjem razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru, upoznavanjem učenika strukovnih škola iz drugih obrazovnih sektora s mogućnostima realizacije projekata u turizmu te povezivanjem obrazovnih institucija i privatnog sektora.

Na Javni poziv ukupno je prijavljeno 29 projekata, a u skladu s kriterijima ocjenjivanja objavljenim u uputama za prijavitelje te u okviru raspoloživih sredstava odobreno je financiranje 22 projekta. Bespovratne potpore dodijeljene su projektima koji promoviraju teme kao što su: eko turistička destinacija, turizam s elementima volonturizma (turist-volonter), turistički proizvod koji pruža lokalno iskustvo, primjena IT tehnologije u kreiranju turističkog proizvoda destinacije.
 
Odabrani projekti povezuju javni, civilni, privatni sektor sa znanošću, pozitivnim učincima u zaštiti okoliša, uvođenjem novih tehnologija i uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma.
 
U posljednjih pet godina, Ministarstvo turizma i sporta je kroz ovaj program financiralo 80 projekata u vrijednosti od 2,3 milijuna kuna.Priopćenja