​Hrvatski sabor imenovao nove članove Nacionalnog vijeća za sport

Hrvatski sabor danas je na novi mandat imenovao šest članova Nacionalnog vijeća za sport.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenovan je Ante Baković, dok su Tomislav Grahovac i Mario Vukoja imenovani na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Ratko Kovačić na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Oliver Lušić na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih te Tomislav Krističević na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednica Nacionalnog vijeća za sport je Danira Bilić, a ima 12 članova. Uz novoimenove članove, članovi Vijeća su i Sanda Čorak, Perica Bukić, Željan Konsuo, Dražen Čular, Petar Ceronja i Željko Jerkov.