Informacija o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije razvoja održivog turizma

U svrhu informiranja javnosti o određivanju sadržaja i obuhvata strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine i Nacionalni plan razvoja održivog turizma 2021.-2027. Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Informaciju o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije.

Prema Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš strateška procjena je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Strategije i Nacionalnog plana, a strateškom studijom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati njihovom provedbom uključujući razumne alternative koje uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat Strategije i Nacionalnog plana.

Zainteresirana javnost svoja mišljenja i prijedloge o sadržaju i obuhvatu strateške studije može dostaviti u pisanom obliku na adresu Ministarstva turizma i sporta, Uprava za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove, Prisavlje 14, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: strategija@mints.hr, u roku od 30 dana od dana objave ove obavijesti.
 
Više informacija na poveznici Informacija o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije.

Stranica