Long-distance biciklističke rute i cikoturizam u fokusu interesa projekt developera i dionika Jadransko-jonske regije

U srijedu, 16. prosinca, održana je u organizaciji talijanske regije Marche i u suradnji s regijom Friuli Venezia Giulia online radionica ADRIONCYCLETOUR: an integrated project for the Adriatic-Ionian Region cycle routes / ADRIONCYCLETOUR: integrirani projekt za Jadransko-jonske biciklističke rute kao jedna od završnih godišnjih projektnih aktivnosti projekta EUSAIR Facility Point u kojoj su sudjelovali i predstavnici Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice. 

Događanje je izazvalo veliki interes i  okupilo je 149 sudionika iz Europske komisije, Europske biciklističke federacije i svih 9 zemalja Jadransko-jonske regije.

Cilj radionice bio je detaljnije upoznati predstavnike zemalja Jadransko-jonske makroregionalne strategije EUSAIR s flagship projektom ADRIONCYCLETOUR te ih ohrabriti i potaknuti na akciju i uključenje u njegovu implementaciju i realizaciju, kako na nivou nacionalnog prostornog planiranja, tako i na nivou financiranja.

Naime, u tijeku je izrada nacionalnih operativnih planova za novo financijsko razdoblje 2021 – 2027, definiranje i s Europskom komisijom usuglašavanje tematskim prioriteta trošenja odobrenih financijskih sredstava iz EU fondova u novoj financijskoj perspektivi i upravo sada je pravo vrijeme za pojačanu aktivnost i uključivanje nacionalnih i makroregionalnih flagship projekata u programske i strateške dokumente.

Uključivanje će projektima osigurati pristup izvorima financiranja iz EU fondova, a zemljama i regijama, njihovom implementacijom i realizacijom, ostvarivanje razvojnih mogućnosti i regionalne konkurentnosti.

„Kroz Europske strukturne i investicijske fondove u ovom proračunu EU planirano je ulaganje od čak 2,5 milijardi eura na području Europske unije u ovakve aktivnosti, ali trenutno je utrošeno oko 700 milijuna eura. To je posljedica dijelom i nedovoljne koordinacije tako da će unaprjeđenje suradnje biti prioritet za naredno razdoblje“, ocijenio je Giusepe Di Paola iz Europske komisije, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO).

Flagship projekt ADRIONCYCLETOUR, zajednička inicijativa EUSAIR Tematske Grupe 2 –Transport i EUSAIR tematske grupe 4 – Turizam razvija jedinstvenu biciklističku rutu koja povezuje zemlje i regije Jadransko-jonskog makroregionalnog područja – od Sicilije do Grčke.

Ruta ima dvojaku funkciju: služit će kao infrastruktura, integrirana sa sustavima javnog prijevoza (željeznički, cestovni, pomorski, zračni) za biciklistički turizam, ali i za održivu, urbanu i međugradsku mobilnost.

Demonstrirana uspješna suradnja sektora transporta i turizma u nastanku i razvoju ovog flagship projekta skreće pozornost na važnu i dvojnu ulogu cikloturizma i biciklizma: kao turizma posebnih interesa s velikim potencijalom rasta, ali i kao održive multimodalne urbane mobilnosti koja doprinosi zaštiti okoliša i zaštiti zdravlja stanovnika.

Osim prezentacije projekta, svrha događaja bila je i prezentacija već planiranih i djelomično izgrađenih biciklističkih ruta s područja devet EUSAIR zemalja i onih još uvijek u procesu razvoja i planiranja, koje mogu biti dio JADRANSKO-IONSKE biciklističke rute ili s istom mogu na druge načine biti povezane.

Kako se sjeverni i istočni dio ADRIONCYCLETOUR rute podudara većim dijelom s EUROVELO 8 Mediteranskom rutom, dugom ukupno 7.500 km koja prolazi kroz 10 europskih zemalja, jedan dio radionice bio je posvećen predstavljanju iskustava stečenih pri razvoju te rute i postignutih rezultata, o čemu su govorili Ed Lancaster iz ECF-a i Ivana Karuza iz Hrvatske turističke zajednice.

Razvoj Mediteranske rute financiran je u trogodišnjem razdoblju iz INTERREG MED 2014-2020. programa, a planovi za njezino daljnje unaprjeđenje napravljeni su za razdoblje do 2030. godine.

Zaključna razmišljanja sažeo je Pierluigi Coppola iz talijanskog Ministarstva infrastrukture i transporta i EUSAIR TSG 2 - Transport koordinator: financiranje nije i ne bi trebalo biti problem u postojećem 2014-2020. niti u novom 2021-2027. višegodišnjem financijskom okviru: mnogi su projekti već odobreni za financiranje, na nacionalnom, regionalnom i EU nivou, dobrih projektnih ideja ima,  a uz bolju i veću povezanost, koordinaciju i suradnju, brže dolaze i bolji rezultati u korištenju EU fondova kao izvora financiranja i za nove projekte i  na tome treba više raditi.

Radionica je dio trodnevnog on line događanja na temu CONNECTIVITY: Connectivity as transports and infrastructures / Povezanost kao prijevoz i infrastruktura, Connectivity as sustainable Adrion-Ionian cycling route/ Povezanost kao održiva Jadransko-jonska biciklistička ruta i Connectivity as digital innovation for effective solutions to Covid-19 pandemic / Povezanost kao digitalna inovacija za učinkovita rješenja i odgovor na pandemiju Covid-19.

Pisane vijesti