Natjecaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2021. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. (NN 135/20), Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu namijenjenih sufinanciranju sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2021. godini (KLASA: 620-01/20-03/02005, URBROJ: 529-518-06-20-0001) te u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo turizma i sporta raspisuje Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2021. godini.
 
Temeljni ciljevi Natječaja su osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima.
 
Ovim Natječajem provode se mjere iz Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. obuhvaćene u Općem cilju 2 „Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa“.
 
Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 15. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine.

 1. Objava Natječaja
 2. Upute za prijavitelje
 3. Upute za online prijavu
 4. Obavijest o zaštiti privatnosti osoba koje su uputile prijavu
 5. Obrazac prijave programa PP1
 6. Obrazac proračuna programa PP1
 7. Obrazac prijave programa PP2
 8. Obrazac proračuna programa PP2
 9. Obrazac prijave programa PP3
 10. Obrazac proračuna programa PP3
 11. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 12. Obrazac izjave o partnerstvu
 13. Obrazac za procjenu kvalitete programa PP1
 14. Obrazac za procjenu kvalitete programa PP2
 15. Obrazac za procjenu kvalitete programa PP3
 16. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 17. Odluka o načinu raspodjele sredstava za program