Izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama predlaže se daljnje smanjenje turističke članarine za 12%

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac na danas održanoj sjednici Vlade RH predstavila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, koji na snagu treba stupiti 1. siječnja 2021.,kojim se propisuje daljnje smanjenje turističke članarine za 12% kao parafiskalnog davanja za gospodarstvenike.

Navedeno smanjenje predstavlja dio mjera predviđenih Akcijskim planom za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja za 2020. te Programom Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.

Novim prijedlogom Zakona propisuje se smanjenje obveze plaćanja turističke članarine i to smanjenjem stopa (njih pet) na temelju kojih se članarina obračunava. Stope za obračun članarine su linearno umanjene te će iznos za plaćanje članarine za svih pet skupina obveznika biti 12% manji. Prva skupina se odnosi na smještaj i ugostiteljstvo, druga skupina na prijevoz putnika, cestovni prijevoz elektroničke usluge, treća skupina na poštanske djelatnost, četvrta skupina na emitiranje programa, a peta skupina na trgovinu na veliko i malo.

Prijedlogom Zakona također se propisuje mogućnost da Porezna uprava rješenjem izmijeni visinu mjesečnih predujmova članarine, na zahtjev obveznika plaćanja turističke članarine, zbog znatnijeg pada poduzetničke aktivnosti u tekućoj odnosno prema prethodnoj poslovnoj godini ili zbog pada poduzetničke aktivnosti zbog nastale materijalne štete uzrokovane višom silom.

„U ovoj izazovnoj godini nismo zanemarili ni privatne iznajmljivače. Uvažavajući posebne okolnosti u 2020. koje su uzrokovane pandemijom COVID-19, glede obveze plaćanja članarine turističkim zajednicama za privatne iznajmljivače, donesen je Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici, kojim je propisano da se visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. umanjuje za 50 % te da se godišnji paušalni iznos članarine ne plaća na pomoćne ležajeve“, prilikom predstavljanja naglasila je Brnjac.

Priopćenja