Međunarodna suradnja

Poslovi međunarodne suradnje i poslovi vezani uz Europsku uniju obavljaju se u Službi za međunarodnu suradnju i EU fondove.

Središnji državni ured za sport obavlja stručne poslove vezane uz ispunjenje preuzetih obveza Republike Hrvatske kao članice Europske unije,  Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, i drugih međunarodnih te regionalnih organizacije i inicijativa. Jedna od zadaća Središnjeg državnog ureda za sport  je praćenje nacionalnih i međunarodnih dokumenata i propisa na području sporta.

Središnji državni ured za sport sudjeluje u aktivnostima međunarodne i regionalne suradnje te ostvaruje bilateralnu i multilateralnu suradnju iz područja nadležnosti sporta. Uz poticanje i koordiniranje bilateralne i multilateralne suradnje s ministarstvima ili srodnim organizacijama, ostvaruje se suradnja na pripremi međunarodnih projekata i međunarodnih susreta iz područja sporta. Djelatnici Središnjeg državnog ureda za sport sudjeluju u radu, održavaju i unaprjeđuju odnose s međunarodnim institucijama i institucijama iz djelokruga sporta, te sudjeluju u radu radnih skupina i aktivnostima međuresorne suradnje u pitanjima iz djelokruga Ureda.

Uzimajući u obzir potencijale sporta za širi društveni razvoj, Središnji državni ured za sport provodi aktivnosti s ciljem pozicioniranja sporta u programskim dokumentima za učinkovito korištenje sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Također razvijaju se uvjeti za korištenje postojećih EU fondova te savjetuju dionici iz područja sporta u svrhu učinkovite pripreme i provedbe projekata  financiranih iz EU fondova i programa. Kako bi se se unaprijedile kompetencije i kapaciteti za povlačenje sredstava iz EU fondova i sudjelovanje u programima EU, organiziraju se radionice na temu apliciranja, osigurava se podrška potencijalnim korisnicima i dionicima u uspješnom prijavljivanju projekata.