Poticanje razvoja lokalnog sporta

Zakonom o sportu, člankom 74. stavkom 2. propisano je kako tijelo državne uprave nadležno za sport može sufinancirati sljedeće programe i projekte: 

  • provedbu sportskih natjecanja kojima je cilj popularizacija sporta i tjelesnog vježbanja;
  • programe razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave;
  • programe razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave putem sportskih zajednica u jedinicama područne (regionalne) samouprave. 

Sukladno navedenom Ministarstvo turizma i sporta svaku godinu u svom proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, sufinanciranje natjecanja na lokalnoj i međunarodnoj razini te obuku neplivača putem Natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja i Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“.