Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2020. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 117/19), Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu namijenjenih sufinanciranju sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2020. godini (KLASA: 620-01/19-03/01117, URBROJ: 518-06-19-0001) te u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2020. godini.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim sportom, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima te organiziranje međunarodnih sportskih konferencija.

Ovim Natječajem provode se mjere iz Nacionalnog programa športa 2019.-2026. obuhvaćene u Općem cilju 2 „Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa“.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za sport, odnosno od 23. prosinca 2019. godine do 31. siječnja 2020. godine.

Na temelju zaprimljenih upita u vezi s Natječajem za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2020. godini objavljujemo najčešće postavljena pitanja i odgovore koji mogu pomoći u otklanjanju eventualnih dvojbi vezanih uz navedeni natječaj.