Hrvatski paraolimpijski odbor

Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) najviša je nevladina nacionalna sportska udruga sportaša s invaliditetom, ustrojena prema paraolimpijskim standardima i načelima međunarodnog paraolimpijskog pokreta.

U svom djelokrugu na odgovarajućoj razini potiče i promiče odgovarajući sport osoba s invaliditetom, odnosno sportsku aktivnost osoba s invaliditetom, usklađuje aktivnosti svojih članica, organizira i provodi sustav sportskih natjecanja osoba s invaliditetom, uređuje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša osoba s invaliditetom, status sportaša i drugih sportskih djelatnika te stegovnu odgovornost sportaša i sportskih djelatnika, skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika te unapređenju sportskih dostignuća, skrbi o kategoriziranim sportašima s invaliditetom, surađuje s tijelima državne uprave, obavlja i druge poslove i zadaće određene važećim Zakonom o športu i općim aktima HPO-a. Članice HPO su Nacionalni sportski savezi (12), Županijski sportski savezi (10) i Gradski sportski savez osoba s invaliditetom (10).

HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR

ČLANICE  
•14 nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom
•11 županijskih sportskih saveza osoba s invaliditetom
•10 gradskih sportskih saveza osoba s invaliditetom
•45 klubova
 
SPORTOVI  
•paraolimpijski: atletika, plivanje, streljaštvo, stolni tenis, dresurno jahanje, biciklizam, sjedeća odbojka, košarka u kolicima, tenis u kolicima, boćanje cp, streličarstvo, jedrenje, goalball, judo slijepi, veslanje, powerlifting, futsal slijepi 5 a side, mačevanje, ragbi u kolicima, alpsko skijanje, biatlon , skijaško trčanje, hokej na ledu, curling, snowboard, badminton, kanu, triatlon i taekwondo
•neparaolimpijskih: kuglanje slijepi i slabovidni, kuglanje tjelesni, viseća kuglana, bočanje, šah slijepi, šah tjelesni, karate, sportski ribolov i pikado 
 
BROJ SPORTAŠA  
registriran 941 natjecatelj
približno 1 500 sportaša
 
BROJ KATEGORIZIRANIH SPORTAŠA                   91