Upisnik turističkih zajednica

Na temelju članka 7. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) turistička zajednica svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica (u daljnjem tekstu: Upisnik), a gubi brisanjem iz Upisnika.

Upisnik vodi Ministarstvo turizma i sporta.

Zahtjev za upis u Upisnik turistička zajednica dužna je podnijeti u roku od 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine.

Zahtjev za upis promjene podataka upisanih u Upisnik turistička zajednica dužna je podnijeti u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

O upisu turističke zajednice u Upisnik, upisu promjene upisanih podataka i brisanju turističke zajednice iz Upisnika Ministarstvo turizma i sporta donosi rješenje.

Brisanjem iz Upisnika turistička zajednica prestaje postojati.