Poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu“ u vrijednosti 300 milijuna kuna

Jedan od ciljeva Vlade Republike Hrvatske u Programu za mandat 2016.-2020. je stvaranje kvalitetnih uvjeta za razvoj ljudskih potencijala u turizmu prilagodbom sustava formalnog obrazovanja aktualnim potrebama turističkog gospodarstva.

Kao odgovor na potrebe gospodarstva osmišljen je koncept regionalnih centara kompetentnosti u kojima će se tržište rada povezivati s obrazovanjem. U skladu s time, Ministarstvo turizma objavilo je Poziv ustanovama za strukovno obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva koje su temeljem Odluke o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju imenovane regionalnim centrima kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Povodom objave poziva ministar turizma Gari Cappelli istaknuo je: „Putem regionalnih centara kompetentnosti osigurat ćemo kvalitetnu i suvremenu izobrazbu kadrova za turizam i ugostiteljstvo, uz aktivnu potporu i suradnju vrhunskih stručnjaka iz javnog i privatnog sektora. Ključ uspjeha za stvaranje kvalitetne ukupne turističke ponude su kvalitetni ljudski resursi. Vjerujem kako ovim projektom kreće novo doba za razvoj ljudskih potencijala u turizmu na korist zaposlenika koji će dobiti vrhunsko znanje sukladno suvremenim trendovima na tržištu, ali i poslodavaca koji će dobiti kvalitetnu radnu snagu s praktičnim iskustvom.“

Za ove potrebe Ministarstvo turizma osiguralo je 300 milijuna kuna u okviru Europskog socijalnog fonda, od čega se 85%, odnosno 255.000.000 kuna financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 15%, odnosno 45.000.000 kuna osiguralo je Ministarstvo turizma. Navedeni centri dostavit će prijedloge projekata za Poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“ koji će se financirati kao ograničeni privremeni poziv u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifičnog cilja 10.iv.1.: „Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Opći cilj Poziva je uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva s ciljem jačanja institucionalnih i ljudskih resursa u sektoru kako bi se povećale njihove mogućnosti na tržištu rada.

Specifični cilj Poziva je jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti, koji će, među ostalim, unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja te potaknuti suradnju obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora.

Ciljne skupine Poziva su odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja i odrasli polaznici.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000.000 kuna.

Projektne prijave na predmetni Poziv zaprimat će se zaključno do 21. listopada 2019. godine.
Pisane vijesti