Projekt INSPIRACIJA u okviru programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska vrijedan više od 1,5 mln eura

U Labinu je započela provedba projekta INSPIRACIJA u okviru programa prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska, kojeg sufinancira EU iz europskog Fonda za regionalni razvoj. Projekt INSPIRACIJA pokrenut je s ciljem revitalizacije industrijske baštine i stvaranja novih proizvoda kulturnog turizma u Labinu, Trbovlju, Slovenskoj Bistrici i Rijeci.

Projekt je vrijedan 1.503.000 eura te će povezati četiri revitalizirana baštinska područja i uspostaviti novu prekograničnu turističku rutu od pilana i mlinova Pohorja preko rudnika u Labinu i Trbovlju do Riječkog pristaništa.

Sastoji se od niza aktivnosti poput obnove napuštene rudarske i industrijske baštine, izrade njezine nove interpretacijske strategije koja će biti predstavljena u novim informacijskim centrima, stvaranja novih kulturno-turističkih ruta, pokretanja Festivala industrijske baštine, održavanja Bijenala industrijske umjetnosti u Labinu i Rijeci koje će se odvijati u sklopu projekta Rijeka-Europska prijestolnica kulture 2020.

U prvoj fazi projekta u kojem kao partner sudjeluje i Turistička zajednica Grada Labina je uređenje info centra u Narodnom muzeju Labin gdje će na inovativan način biti prezentirani sadržaji projekta vezani za industrijsku baštinu Labina i gradova partnera čime će se uspostaviti nova kulturno-turistička ruta.

EU