SEMINAR „DESTINACIJSKI MENADŽMENT U FUNKCIJI KULTURNOG TURIZMA"

Ured za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice, Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije i Turistička zajednica grada Bjelovara organiziraju seminar edukacije za kulturni turizam o temi „Destinacijski menadžment u funkciji kulturnog turizma". Seminar će se održati 14. listopada 2008. u Bjelovaru s početkom u 11:00 sati, a predavač je prof. dr.sc. Dragan Magaš.

Na seminaru će se govoriti o tome što je turistička destinacija, matricama razvoja turizma, mogućnostima turističkog djelovanja te kako se upravlja turističkom destinacijom. Sudionici će se upoznati s osobitostima menadžmenta turističke destinacije, sustavom organizacije turističke destinacije, važnostima organizacije za razvoj unutar sektorske suradnje - 3 sektora (kulturni, turistički, javna uprava i samouprava) te tko je nadležan za koje funkcije i djelovanja, važnostima koordinacije kulturne i turističke organizacije u turističkoj destinaciji, zadacima i ciljevima menadžmenta turističke destinacije, životnim ciklusom turističke destinacije i ulozi kulturnih resursa unutar istog, konkurentnosti turističke destinacije i sl.

Ukoliko se kulturne resurse destinacije želi kvalitetno valorizirati i uključiti ih u turističke atrakcije i proizvode, važno je pritom uvažavati načela organizacije turističke destinacije. Stoga je cilj seminara upoznati predstavnike kulturnog i turističkog sektora s organizacijom turističke destinacije kako bi mogli identificirati potrebne izvore podrške i ojačati međusobnu komunikaciju unutar sektora (kulturni, turistički, javna uprava i samouprava). Najave