SEMINAR SEI-A 'UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA KAO TURISTIČKIM RESURSOM'

Ministarstvo turizma, u okviru svojih aktivnosti u Srednjoeuropskoj inicijativi, organizira seminar o temi „Upravljanje zaštićenim područjima kao turističkim resursom“, koji će se održati 9. i 10. listopada 2008. godine na Plitvičkim jezerima. Suorganizator događaja je Ministarstvo kulture, u čijoj su nadležnosti zaštićena područja i zaštita prirode u Republici Hrvatskoj.

Tema se uklapa u onu koju je Savjetodavni odbor za turizam na razini EU odabrao za izbor destinacije izvrsnosti u 2009. godini – turizam i zaštićena područja.

Predstavnica Ministarstva kulture upoznat će sudionike s relevantnim zakonodavstvom RH, postupkom proglašenja zaštićenih područja i donošenjem njihovih Planova upravljanja, dok će čelni ljudi nacionalnih parkova Plitvička jezera, Risnjak i Paklenica predstaviti svoje planove upravljanja kolegama iz zaštićenih područja u 12 zemalja-članica SEI-a, s naglaskom na aspekte koji se odnose na korištenje ovih prostora u turističke svrhe. Institut za turizam predstavit će rezultate istraživanja profila, stavova i navika posjetitelja zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj.

Predstavnici Austrije, Češke, Mađarske, Italije i Slovenije govorit će o iskustvima u upravljanju zaštićenim područjima u svojim zemljama, a pregled aktualnih dilema i rješenja iz perspektive Svjetske turističke organizacije (UNWTO-a) dat će Gabor Vereczi, iz Odjela za održivi razvoj turizma.

Na seminaru sudjeluju i predstavnici Zavoda za prostorno planiranje, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, te Urbanističkog instituta Hrvatske.

Izvršno tajništvo SEI-a sufinancira seminar iz sredstava svojeg Fonda suradnje.

Do kraja studenoga 2007. godine, kada je provedena reorganizacija sustava 18 radnih skupina u SEI-u, Republika Hrvatska je predsjedavala Radnom grupom za turizam. Za posebne inicijative u njenom vođenju Izvršno tajništvo SEI-a je u prosincu 2007. godine hrvatskom resoru turizma dodijelilo CEI Medal of Honour. Najave