Tjedan prava potrošača, od 8. do 15. ožujka

Povodom Svjetskog dana prava potrošača Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s drugim tijelima, od 8. do 15. ožujka organizira Tjedan prava potrošača u Republici Hrvatskoj na regionalnoj i središnjoj razini. Događanje, uz informiranje građana o njihovim potrošačkim pravima, uključuje i edukaciju gospodarstvenika o propisima iz područja zaštite prava potrošača.

Sudjelovanjem u edukacijama gospodarstvenici će doznati sve o zakonskim obvezama i pravima iz područja zaštite prava potrošača, kao što su, primjerice, Internet trgovina, telekomunikacijske usluge, te druge javne usluge. Bit će riječi o ključnim odredbama važećih propisa, pravima i obvezama gospodarstvenika prilikom sklapanja potrošačkih ugovora na daljinu (putem Interneta) i u njihovim poslovnim prostorijama;  označavanju proizvoda (kao što su hrana, tehnički proizvodi i slično); isticanju maloprodajne cijene; odgovornosti za materijalne nedostatke i jamstvo; obvezama pružatelja javnih usluga, kao i o mnogim drugim temama od interesa za gospodarstvenike. Ukazat će se i na prednosti novog sustava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, kako bi gospodarstvenici eventualne sporove s potrošačima riješili na brz, učinkovit i jeftin način.
 
Tjedan prava potrošača organizira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Ministarstvom financija, Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom pravosuđa, Ministarstvom turizma, Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom akreditacijskom agencijom, Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom, Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo, Državnim zavodom za mjeriteljstvo, Hrvatskim zavodom za norme, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Agencijom za obalni linijski pomorski promet, Agencijom za zaštitu osobnih podataka, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj, Gradom Zagrebom, Hrvatskom udrugom za mirenje, Hrvatskim uredom za osiguranje, Centrom za mirenje “Medijator” i udrugama za zaštitu potrošača.
 
Više informacija i prijave za edukaciju, na stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzenitštva i obrta.

Najave