Obavijest za turističke predstavnike (ranije turističke zastupnike)

Stupanjem na snagu Zakona o pružanju usluga o turizmu (NN 130/17) 1. siječnja 2018. godine, prestaje važiti obveza dostave ugovora o turističkom zastupanju turističke agencije Ministarstvu radi upisa u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističke agencije.

Napominjemo da ugovor o turističkom predstavljanju turističke agencije s turističkim predstavnikom može sklopiti turistička agencija koja organizira paket-aranžman ili druga turistička agencija na zahtjev turističke agencije koja organizira paket-aranžman (članak 81. stavak 2.), da je turistička agencija koja je sklopila ugovor o turističkom predstavljanju turističke agencije s turističkim predstavnikom dužna pisano izvijestiti davatelja usluga o turističkom predstavniku, njegovim ovlaštenjima i svim nastalim promjenama (članak 81. stavak 3.) te da turistički predstavnik prilikom pružanja usluge mora imati kod sebe ugovor ili presliku ugovora iz članka 81. stavka 2. toga Zakona (članak 82. stavak 2.).