Održana 9. sjednica Mješovite radne skupine za turizam Hrvatska-Mađarska

U Zagrebu je temeljem Sporazuma o turističkoj suradnji održana 9. sjednica Mješovite radne skupine za turizam Hrvatska-Mađarska. Hrvatsku je delegaciju predvodila pomoćnica ministra u Ministarstvu turizma Republike Hrvatske, Olivera Shejbal, dok je mađarsku delegaciju predvodio zamjenik glavnog direktora Uprave za međunarodne odnose pri Ministarstvu vanjskih poslova i trgovine Mađarske, Oliver Fódor.

Članovi delegacija predstavili su aktualno stanje u području turizma svojih država, organizaciju strukture upravljanja resorom turizma, zakonski okvir, politike razvoja s temeljnim strateškim dokumentima, najnovije statističke pokazatelje, programe rada i aktivnosti za naredno kratkoročno i dugoročno razdoblje te razmijenili iskustva o temama od obostranog ciljanog interesa.

Pomoćnica ministra Olivera Shejbal naglasila je stratešku važnost razvoja zdravstvenog turizma za Republiku Hrvatsku. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine pozicionira zdravstveni turizam među vodeće turističke proizvode, čiji su zacrtani ciljevi, aktivnosti i mjere razrađeni kroz Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, uz usuglašeno djelovanje resora turizma i zdravstva te ostalih dionika javnog, privatnog i civilnog sektora.

Stanje zdravstvenog turizma detaljnije je predstavio predsjednik Zajednice zdravstvenog turizma pri HGK, Marcel Medak te iskazao interes za suradnjom s mađarskom stranom koja Hrvatskoj, svojim odlično razvijenim sustavom ovog oblika turizma i dugogodišnjom tradicijom može dati korisne savjete te povezati zainteresirane subjekte.

Zamjenik direktora, Oliver Fódor potkrijepio je tu činjenicu podacima, jer mađarska vlada znatno ulaže u razvoj turizma te u 2018. godini planira uložiti više milijuna eura. Na taj način svakako se potiče mogućnost razvoja različitih oblika turizma koji se međusobno isprepliću: zdravstveni turizam, wellness, aktivni turizam, golf, ciklo turizam, jahanje, ali i sportski turizam, itd.

Mađarska strana, koja je u fazi uspostave novog sustava prikupljanja statističkih pokazatelja, posebno je zainteresirana za prikaz prikupljanja statističkih pokazatelja preko sustava „eVisitor“, koji je predstavio direktor Sektora za korporativno poslovanje Hrvatske turističke zajednice, Ivan Arambašić.

Dvije države, osim izvrsne bilateralne suradnje u području turizma (prekogranična suradnja na nacionalnom i lokalnom nivou), ostvaruju i kvalitetnu multilateralnu suradnju u sklopu međunarodnih organizacija i inicijativa te suradnje u: Svjetskoj turističkoj organizaciji, Europskoj komisiji za putovanja, Odboru za turizam Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak, Strategiji za dunavsku regiju, Savjetodavnom odboru za turizam Europske komisije, ali i preko inicijative Kina + 16 zemalja srednje i istočne Europe.

Suradnja u sklopu inicijative Kina + 16 zemalja srednje i istočne Europe, izuzetno je bitna za Republiku Hrvatsku što je naglasio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković na sastanku premijera inicijative, 27. studenoga u Budimpešti, u čijoj je pratnji bio ministar turizma, Gari Cappelli. U smjernicama rada Inicijative za 2018. godinu dogovoreno je održavanje konferencije ministara turizma Inicijative Kina+16, sljedeće godine u Dubrovniku.

Kako se centar inicijative za područje turizma nalazi u Budimpešti, dvije su strane razmatrale potrebne predradnje u pripremi i organizaciji ovog značajnog događanja, nakon što se dogovori točan datum održavanja, što će biti jedan od prioriteta međunarodnih aktivnosti Ministarstva turizma u 2018. godini. Navedeno događanje dogovoreno je i usklađeno, povodom proglašenja 2018. godine kao EU godine Kine, koje je također, kao dodatna aktivnost, popraćeno nizom manifestacija i projekata diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj.

Izuzetno dobru suradnju u području turizma potkrepljuju statistički pokazatelji turističkih dolazaka iz Mađarske u razdoblju od siječnja do kraja studenoga 2017. godine, koji s 568.099 dolazaka pokazuju porast od 11 posto te 2,9 milijuna noćenja, što je 9 posto više u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

Mađarska strana također je ukazala na znatan porast dolazaka turista s većine tradicionalnih tržišta ove godine, pri čemu su, u razdoblju od siječnja do rujna 2017. godine nadmašili broj cjelogodišnjih turističkih dolazaka iz cijele 2016. godine.

Ovakve brojke postižu se dobrim i prilagođenim promotivnima aktivnostima, ali i uspostavom direktnih avio linija, zaključili su voditelji dviju delegacija te naveli načine promoviranja na raznim tržištima, posebice na dalekim koja sve više dobivaju na važnosti zbog još nedovoljno iskorištenog potencijala. Na tom području ukazano je na mogućnosti suradnje i razmjene iskustava Hrvatske i Mađarske.

Pomoćnica ministra Olivera Shejbal i zamjenik direktora Oliver Fódor iskazali su želju i namjeru da se sastanci i razmjena iskustava, o konkretnim temama od obostranog interesa organiziraju češće nego dosad, kako bi se iskoristili svi potencijali moguće bilateralne suradnje. U tom su smislu voditelji dviju delegacija potpisali Protokol o suradnji.

Dogovoreno je da će se sljedeća, 10. sjednica Mješovite radne skupine za turizam Hrvatska-Mađarska održati u Mađarskoj.

Pisane vijesti