Ministar turizma Gari Cappelli u službenom posjetu Karlovcu

POZIV ZA NOVINARE

Ministar turizma Gari Cappelli posjetit će grad Karlovac, gdje će se susresti sa gradonačelnikom Damirom Jelićem, županom Karlovačke županije Ivanom Vučićem te s predstavnicima turističkog gospodarstva grada i županije, s kojima će razgovarati o razvoju turizma (srijeda, 7. prosinca 2016.).

Tom će prilikom ministar Cappelli posjetiti AQUATIKU – slatkovodni akvarij Karlovac, otvoren krajem listopada ove godine, a kojeg je sufinancirala Europska unija (13.00 sati, Branka Čavlovića Čavleka 1a, Karlovac).

Ukupna vrijednost projekta AQUATIKA je 36.691.939,28 kuna, od čega bespovratna sredstva EU fonda za regionalni razvoj iznose 36.222.282,45 kuna.

Dodatno:

Ministar turizma Gari Cappelli u sklopu svog posjeta Karlovcu potpisat će prve ugovore s korisnicima Programa razvoja javne turističke infrastrukture za 2016. godinu, u sklopu kojeg se sufinancira uređenje plaža, izgradnja ili dogradnja centara za posjetitelje ili interpretacijskih centara kao i uređenje pratećih sadržaja – odmorišta ili vidikovaca na cikloturističkim rutama.

Ministar Cappelli će potpisati ugovore s korisnicima programa za područje grada Karlovca i to za sljedeće projekte:

  • Foginovo kupalište – uređenje plaže
  • Muzejski prostor za budućnost – adaptacija u interpretacijski centar vojne povijesti

Napominjemo također da se od ove godine po prvi put u sklopu ovog programa dodjeljuju sredstva za uređenje plaža na kontinentu.

Potpisivanje ugovora s korisnicima:

  • Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac (Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac) u 13.00 sati

Programom razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini Ministarstvo turizma potiče jačanje konkurentnosti turizma kroz razvoj javne turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove - turističkih atrakcija. Bespovratne potpore dodjeljuju se temeljem odluke o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma, a riječ je o izvanproračunskom prihodu Ministarstva turizma od uplata za privremene koncesijske naknade za turističko zemljište. Sredstva iz Fonda namijenjena su javnom sektoru - županijama, gradovima i općinama za investicije.Najave