DZS: Turistička aktivnost stanovništva RH u 2015.

U 2015. na barem jednom privatnom višednevnom putovanju bilo je 1,6 milijuna ili 42,9% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno je ostvareno 5,7 milijuna privatnih putovanja, od čega je 3,6 milijuna (63,5%) bilo u Hrvatskoj, a 2,1 milijun (36,5%) u inozemstvo. U inozemstvo se najviše putovalo u Italiju (19,7% putovanja), Bosnu i Hercegovinu (18,3%), Austriju (10,2%), Njemačku (9,9%) i Sloveniju (7,5%). S obzirom na duljinu boravka na putovanju 2,8 milijuna putovanja (49,2%) bila su kraća, a 2,9 milijuna (50,8%) dulja. 

Najčešći motivi odlaska na privatno višednevno putovanje jesu posjet rodbini i prijateljima (1,9 milijuna putovanja ili 33,0%), odmor na moru (1,6 milijuna putovanja ili 29,2%) te odmor u gradu (471 tisuća putovanja ili 8,3%). 

Na privatnim višednevnim putovanjima stanovništvo Hrvatske ostvarilo je ukupno 37,6 milijuna noćenja, od čega je 22,2 milijuna noćenja (59,0%) ostvareno u Hrvatskoj, a 15,4 milijuna (41,0%) na putovanjima u inozemstvo. Na jednom putovanju ostvareno je prosječno 6,6 noćenja. Na putovanjima u Hrvatskoj ostvareno je prosječno 6,2 noćenja, a 7,5 noćenja na putovanjima u inozemstvo. S obzirom na duljinu boravka na putovanju, 5,6 milijuna noćenja (15,0%) ostvareno je na kraćim, a 32,0 milijuna (85,0%) na duljim putovanjima. Prema vrsti smještaja najviše noćenja ostvareno je u neplaćenim smještajnim objektima kod rodbine i prijatelja (16,7 milijuna ili 44,4%). 

Ukupni izdaci na privatnim višednevnim putovanjima iznosili su 10,3 milijardi kuna, od čega 4,0 milijardi kuna (39,2%) u Hrvatskoj, a 6,3 milijardi (60,8%) u inozemstvu. Prosječni troškovi po putovanju iznosili su 1 820 kuna. S obzirom na duljinu boravka na putovanju, 2,8 milijardi kuna (27,3%) potrošeno je na kraćim, a 7,5 milijardi kuna (72,7%) na duljim putovanjima. Na kraćim putovanjima, u prosjeku se izdvajalo 1 010 kuna, a na duljima 2 602 kune. 

Na privatna višednevna putovanja u 2015. nije putovalo 2,1 milijun ili 57,1% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Najčešći razlozi neodlaska na privatna višednevna putovanja (mogućnost više odgovora) bili su: nedostatak financijskih sredstava (69,5%), zdravstveni razlozi (20,8%), nedostatak slobodnog vremena zbog obiteljskih obveza (18,2%) te nedostatak slobodnog vremena zbog poslovnih obveza (11,6%). 

U 2015. na barem jednom poslovnom višednevnom putovanju bilo je 355 tisuća stanovnika ili 9,8% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno je ostvareno 964 tisuće poslovnih putovanja, od čega je 452 tisuće putovanja (46,9%) bilo u Hrvatskoj, a 512 tisuća (53,1%) u inozemstvo. S obzirom na duljinu boravka na putovanju, 653 tisuće putovanja (67,7%) bilo je kraće, a 311 tisuća (32,3%) dulje. 

U 2015. stanovništvo Hrvatske u dobi od 15 iIi više godina ostvarilo je 9,8 milijuna jednodnevnih putovanja, od čega je 8,4 milijuna (86,2%) bilo privatnih, a 1,3 milijuna (13,8%) poslovnih. Pisane vijesti