Porezne olakšice za sportaše

U sustavu poreza na dohodak postoji niz neoporezivih primitaka sportaša pri čemu isplatitelji moraju biti iz sustava sporta ili u određenim okolnostima tijela državne ili lokalne uprave. Primici koji se ne oporezuju mogu biti:

  • oni koji se ne smatraju dohotkom sukladno članku 8., stavku 1., točci 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16) i
  • oni na koje se ne plaća porez na dohodak odnosno na koje se primjenjuje porezno oslobođenje sukladno članku 9 stavku 1., točkama 16. i 17. Zakona o porezu na dohodak

Neoporezivi primici sportaša su

  • Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“,
  • Nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – propisane statutom JLPRS, 
  • Novčane nagrade za vrhunska sportska postignuća propisane Uredbom o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća,
  • Nagrade za sportska ostvarenja po posebnim propisima (one koje su određene Pravilnikom o kategorizaciji sportaša i Pravilnikom o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja - do propisanog iznosa 20.000 kuna godišnje),
  • Sportske stipendije
  • Stipendije za školovanje
  • Određene naknade i potpore do 1.750,00 kuna mjesečno

Detaljnije o navedenim poreznim olakšicama za sportaše pronađite na linku.