Kutak za službenike

Povjerenik za etiku

Etički kodeks državnih službenika sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično ponašanje  državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe. Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11); Izmjena Etičkog kodeksa državnih službenika (NN 13/12)

Građani i državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika:
  • čelniku državnog tijela u kojem službenik radi - poštom ili elektroničkom poštom
  • povjereniku za etiku imenovanom u tijelu u kojem službenik radi - poštom, elektroničkom poštom ili telefonom 

Povjerenica za etiku u Ministarstvu turizma i sporta:
Sanja Bareza
Tel. 01/ 46 27 448 
e-mail: sanja.bareza@mints.hr

Povjerljivi savjetnik

Državni službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta. Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.
 
U slučaju uznemiravanja ili diskriminacije te spolnog uznemiravanja, državni službenik i namještenik može se obratiti:

  • nadređenom državnom službeniku,
  • sindikalnom povjereniku ili
  • ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).

Povjerljivi savjetnici dužni su do 31. siječnja tekuće godine izvijestiti Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora o broju i naravi (težini) zaprimljenih pritužbi u prethodnoj godini u državnom tijelu u kojem su imenovani, na obrascu koji je sastavni dio Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Povjerljiva savjetnica u Ministarstvu turizma i sporta:
Jelica Čeliković
Tel. 01/ 61 69 292
e-mail: jelica.celikovic@mints.hr

Poveznice na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave:

Kolektivni ugovor
Vlada Republike Hrvatske i reprezentativni sindikati državnih službi, dana 9. studenoga 2017. godine, zaključili su Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike: (NN 112/17 ; NN 12/18 - izmjene ; NN 2/19 - dodatak I. ; NN 119/19 - dodatak II.)