Turizam u politikama Ujedinjenih naroda

Plan globalnog razvoja do 2030. godine - Agenda 2030 za održivi rast - je globalni sporazum usvojen na konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održanoj u New Yorku 2015. godine. Njime se utvrđuje univerzalni, sveobuhvatni program djelovanja za sve zemlje uključujući njihove nacionalne politike. Usvojeno je 17 ciljeva održivog razvoja kao okvir za iskorjenjivanje siromaštva, borbu protiv nejednakosti i nepravde i poboljšanje klimatskih promjena do 2030. godine.

Ovim ciljevima se u svom radu vodi i UN-ova Svjetska turistička organizacija (UNWTO) čija je RH članica od 1993. godine. RH je članica Izvršnog vijeća (2021.-2025.), predsjedavajuća zemlja Odbora za turizam i održivost (2021.-2023.) te članica Odbora za pitanja pridruženog članstva UNWTO (2021.-2023.) Program rada UNWTO-a za 2022.-2023. definira sljedeće prioritete: pametniji turizam - inovacije i digitalna transformacija;  zelene investicije i poduzetništvo; stvaranje više i boljih radnih mjesta: obrazovanje i zapošljavanje; izgradnja otpornosti, poticanje tržišne inteligencije i olakšanje putovanja; zaštita baštine: društvena, kulturna i ekološka održivost.

S ciljem provedbe globalnog Programa održive potrošnje i proizvodnje osnovana je mreža One Planet.  Jedan od njezinih šest programa je Program održivog turizma koji je počeo s radom u veljači 2015. godine a vodi ga UNWTO-a. Program djeluje kao otvoreno partnerstvo i sve države, uključujući sve dionike i organizacije, pozvane su priključiti se i aktivno angažirati. RH je, sudjelovanjem Ministarstva turizma i sporta, aktivna članica u Više-dioničkom savjetu (Multi-stakeholder Advisory Committee - MAC) Programa. Program nastoji ojačati održivu potrošnju i proizvodnju u turističkim politikama i praksama kako bi se suočili s izazovima onečišćenja, gubitka biološke raznolikosti i klimatskih promjena. Program daje potporu tranziciji prema kružnom gospodarstvu kao putu za održivi razvoj turizma. One Planet vizija za odgovoran oporavak turističkog sektora  kreirana je kao odgovor na pandemijsku krizu 2020. godine.

Na UN-ovoj COP 26 konferenciji o klimatskim promjenama 2021. godine donesena je Glasgowska deklaracija: obvezivanje na desetljeće klimatskih akcija u turizmu. Deklaracija pruža smjernice za 50% smanjenje emisija CO2 do 2030. godine i dostizanje neto nulte emisije što je prije moguće prije 2050. godine. Potpisnici Glasgowske deklaracije slažu se o pet zajedničkih načina osiguranja usklađenosti klimatskih mjera u cijelom turističkom sektoru: mjeriti, dekarbonizirati, regenerirati, surađivati, financirati.

Preporuke za prelazak na zelena putovanja i gospodarenje turizmom usvojene su na G20 sastanku ministara turizma 2021. godine u Italiji.