Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) je forum u kojem vlade uspoređuju i razmjenjuju politička iskustva, identificiraju dobre prakse u svjetlu novih izazova te promiču odluke i preporuke koje trebaju pridonijeti boljim politikama za stvaranje boljih uvjeta življenja. Misija OECD-a je promicati politike koje poboljšavaju ekonomsko i socijalno blagostanje ljudi diljem svijeta.

U Odboru za turizam RH sudjeluje od 2013. godine kada smo postali članica EU, a od 2021. godine RH (Ministarstvo turizma i sporta) sudjeluje u Radnoj skupini za turističku statistiku.
Odbor za turizam OECD-a, osnovan 1948., djeluje kao OECD-ov forum za razmjenu i praćenje politika i strukturnih promjena koje utječu na razvoj domaćeg i međunarodnog turizma. Aktivno promiče pristup cijele vlade podržati održivi gospodarski rast turizma.

Svake dvije godine Odbor za turizam priprema vrlo važnu publikaciju „Turističke politike i trendovi“ koja analizira turističke rezultate i trendove turističkih politika u 50-ak zemalja članica i ne-članica OECD-a.

Ministarstvo turizma i sporta RH redovno sudjeluje u stvaranju navedene publikacije, a izdanje za 2022. godine imat će poseban fokus na održivom, zelenom i otpornijem turizmu.

Odbor za turizam redovito objavljuje istraživanja i izvješća koja se bave specifičnim turističkim politikama te su dostupna svim članovima Odbora. Osim politika, uglavnom su u fokusu teme poput statistike, inovacija, održivosti i vještina. Sva literatura dostupna je ovdje.

Za Hrvatsku će ulazak u članstvo u OECD-a predstavljati značajan instrument za daljnji razvoj i rad na implementaciji novih inovativnih pristupa i omogućiti međunarodnu usporedivost podataka i razmjenu iskustava s drugim turističkim zemljama.