Kulturne rute Vijeća Europe

Vijeće Europe vodi inicijativu Kulturne rute kroz koje se razvijaju inovativni projekti u području kulturnog turizma i održivog kulturnog razvoja.

Cilj im je razviti turističke proizvode vodeći računa o lokalnim, regionalnim, nacionalnim i europskim identitetima, te promicati dijalog između urbanih i ruralnih kultura, između svih regija Europe, posebice između razvijenih i manje razvijenih regija, podizati svijesti javnosti o nužnosti zaštite baštine kao dijela održivog razvoja teritorija.

Konačno, kulturne rute imaju zadatak diversificirati ponudu i potražnju, s ciljem poticanja razvoj kvalitetnog turizma s europskom dimenzijom te omogućiti javno-privatno partnerstvo u području održivog turizma kako bi se razvili turistički proizvodi i alati usmjereni na javnost i turističke korisnike.